Home

Welkom op de site van Onderwijspraktijk Wijsheid in de Dop, praktijk voor Remedial Teaching, praktijk voor Onderwijs- , Leer- en Opvoedingsondersteuning in Brunssum. (vanaf 26 juni 2023 )

 

Onderwijspraktijk Wijsheid in de Dop biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs (en hun ouders) in de regio Zuid-Limburg. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijles, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, maar ook uit begeleiding op het gebied van Leren leren, faalangst en andere sociaal-emotionele problematiek.Mogelijk is ook uw kind gebaat bij wat extra hulp of een stok achter de deur. Dan is Remedial Teaching, Bijles of Huiswerkbegeleiding een goede optie. De sessies vinden voornamelijk in de vorm van individuele begeleiding plaats. De lessen en trainingen worden vanaf 26 juni 2023 in mijn praktijk aan huis in Brunssum gegeven.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind tot presteren kan komen met persoonlijke, positieve aandacht, geduld en aandacht voor het welbevinden dit kind en zijn cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Het is voor mij dan ook heel belangrijk om een "klik" te hebben met het de leerling, die ik begeleid.

 

 

Onderwijspraktijk Wijsheid in de Dop verzorgt ook PGB begeleiding. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Aanvankelijk lezen

Voortgezet lezen

Begrijpend lezen

Dyslexie

Rekenen

Dyscalculie

Rekenvaardigheid

Overig

Taal,Schrijven,

Leren leren,

Sociaal-Emotionele ontwikkeling,

Begeleiding bij Faalangst